27 noiembrie 2018

Programul Operațional Capital Uman – POCU – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași este interesată de crearea de parteneriate cu entități relevante pentru proiectele POCU 2014-2020 „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”