Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
12 iulie 2016
Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM în mediul rural
20 iulie 2016

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

 

Obiectiv: Sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

S chema de finantare: AFN de maximum: 90% pentru IMM din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135 000 lei.

Buget: 21 milioane lei (21 049 000) aferente anului 2016

 

Cheltuieli eligibile: Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; mijloace de transport marfă, investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, echipamente IT tehnică de calcul, mobilier, electro şi motostivuitoare, realizarea unui site, instalaţii de încălzire şi climatizare, cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi securitatea ocupaţională/siguranţa alimentelor, comisionu FNGCIMM, consultanţă.

În cadrul programului se vor crea aproximativ 300 locuri noi de muncă, din care 150 locuri noi de muncă din rândul persoanelor care au calitatea de absolventi incepand cu anul 2014 sau someri.

Stadiu Program: Program lansat in data de 12.07.2016 cu inchidere in data de 21.07.2016. Numarul de dosare trimise este 656, din care au fost verificate 479 de planuri de investiţii si au fost respinse 159 de IMM-uri.

 

Numarul dosarelor admise este de 320, din care 171 in limita bugetului. Au fost incheiate 171 de contracte din care 77 au fost incarcate in RUE si 94 urmeaza sa fie introduse dupa finalizarea grevei. In acest moment programul se afla in etapa de efectuare cheltuieli.

Urmatoarea etapa consta in verificarea si certificarea prin vizita la fata locului a 171 documentatii de decont si plata acestora pana la 31.12.2016.