Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM în mediul rural
20 iulie 2016
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri – SRL-D
16 august 2016

Programul naţional multianual de microindustrializare

 

Obiectiv: Sprijinirea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

S chema de finantare: AFN de maximum: 90% pentru IMM din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 250 000 lei.

Buget: 60 milioane lei (60 890 000) aferente anului 2016

 

Cheltuieli eligibile: Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; mijloace de transport marfă, autoutilitare din categoria N1, N2, N3, investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), echipamente IT tehnică de calcul, mobilier, electro şi motostivuitoare, realizarea unui site, spaţii de lucru/producţie, comision FNGCIMM, instalaţii de încălzire şi climatizare, cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi securitatea ocupaţională/siguranţa alimentelor, consultanţă.

În cadrul programului se vor crea aproximativ 732 locuri noi de muncă, din care 244 locuri noi de muncă din rândul persoanelor care au calitatea de absolventi incepand cu anul 2014 sau someri.

Stadiu Program: Program lansat in data de 20.07.2016 cu inchidere in data de 05.08.2016. Numarul de dosare trimise este 379.

 

Au fost admise 247 de dosare si respinse 132. Au fost incheiate 247 contracte din care 121 au fost introduse in RUE si urmeaza sa se introduca si restul de 126 dupa finalizarea grevei.

Urmatoarea etapa consta in verificarea si certificarea prin vizita la fata locului a 247 documentatii de decont si plata acestora pana la 31.12.2016.