Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
12 iulie 2016
Programul naţional multianual de microindustrializare
20 iulie 2016

Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM în mediul rural

 

Obiectiv: Stimularea şi sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al IMM-urilor în mediul rural, facilitarea accesului IMM-urilor înfiinţate în mediul rural la sursele de finanţare, în contextul reducerii discrepanţelor economice dintre mediul urban şi cel rural.

S chema de finantare: AFN de maximum: 90% pentru IMM din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 125 000 lei.

Buget: 25 milioane lei (25 900 000) aferente anului 2016

 

Cheltuieli eligibile: Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; mijloace de transport marfă, autoutilitare din categoria N1, N2, N3, investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), echipamente IT tehnică de calcul, mobilier, electro şi motostivuitoare, realizarea unui site, spaţii de lucru/producţie, comision FNGCIMM, instalaţii de încălzire şi climatizare, cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi securitatea ocupaţională/siguranţa alimentelor, consultanţă.

În cadrul programului se vor crea aproximativ 400 locuri noi de muncă, din care 200 locuri noi de muncă din rândul persoanelor care au calitatea de absolventi incepand cu anul 2014 sau someri.

Stadiu Program: Program lansat in data de 20.07.2016 cu inchidere in data de 05.08.2016. Numarul de dosare trimise este 191. Au fost admise 96 de dosare si respinse 95.

 

Urmatoarea etapa consta in verificarea si certificarea prin vizita la fata locului prin vizita la fata locului a 96 documentatii de decont si plata acestora pana la 31.12.2016.