Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
19 august 2016
Programul Operațional Capital Uman – POCU – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale
27 noiembrie 2018

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

E MPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD - Geneva), fiind operaţional în 32 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.

Bugetul aferent anului 2016: 500.000 lei, împărţit în mod egal celor 4 OTIMMC organizatoare: Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi

 

Bugetul aferent anului 2016: 500.000 lei, împărţit în mod egal celor 4 OTIMMC organizatoare: Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, care încheie parteneriate cu instituţii publice şi/sau private, contractează serviciile specifice organizării workshop-urilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC, asigură publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a locaţiilor şi perioadelor de desfăşurare a acestora şi asigură cheltuielile de organizare şi promovare a workshop-urilor, precum şi onorariile trainerilor pentru susţinerea celor 4 workshop-uri.

Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Workshop-urile UNCTAD EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 4 centre EMPRETEC (EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat şi EMPRETEC Moldova) şi se vor desfăşura în 4 locaţii (arondate celor 4 OTIMMC organizatoare: Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi).

Stadiu Program: Program lansat în data de 27.10.2016

 

Produsul de bază oferit participanţilor la Program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

În vederea implementării Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri naţionali certificaţi şi în curs de certificare de către UNCTAD Geneva, serviciile de instruire fiind contractate de către OTIMMC organizatoare.

OTIMMC responsabile de desfăşurarea celor 4 workshop-uri vor comunica MECRMA locaţiile şi perioada de desfăşurare a acestora pentru a fi publicate pe site-ul www.aippimm.ro.