Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri – SRL-D
16 august 2016
Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
27 octombrie 2016

Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 

Programul urmăreşte, prin organizarea unui târg naţonal pentru artizanat şi meşteşuguri 2016, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţilor autohtone prin:

a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;

b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;

c) creşterea vizibilităţi pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;

d) îmbunătăţrea accesului meşteşugarilor la informaţi de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţi;

e) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;

f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţonale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

Buget: 890.000 lei pentru 2016

 

Schema de finantare: Alocaţie Financiară Nerambursabilă – pentru organizarea târgului naţional pentru artizanat şi meşteşuguri şi pentru acoperirea cheltuielilor aferente participanţilor la târg.

Cheltuieli eligibile:
- Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţi selectaţi în urma înscrierii în program.
- Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (după caz) precum şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului.
- Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul.

Stadiu program: S-au înscris peste 150 de meşteşugari şi artizani, târgul fiind vizitat de aproximativ 5000 de vizitatori.

 

Urmatoarele etape sunt: verificarea si certificarea documentatiilor de decont si plata beneficiarilor.