Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
12 iulie 2016

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START

 

Obiectiv: Stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

S chema de finantare: - Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA) aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar; Contribuţie proprie sau credit bancar – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Buget: 17 milioane lei aferente anului 2016

 

Cheltuieli eligibile: Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; mijloace de transport marfă, investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, echipamente IT tehnică de calcul, spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, mobilier, realizarea unui site, comision FNGCIMM, cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale, consultanţă.

În cadrul programului se vor crea aproximativ 280 locuri noi de muncă, din care 140 locuri noi de muncă din rândul persoanelor care au calitatea de absolventi începând cu anul 2014 sau şomeri.

Stadiu Program: Total înscriși 414. Programul se află în etapa de verificare în cadrul oficiilor teritoriale.

 

Urmatoarele etape sunt: verificarea dosarelor cu admiterea sau respingerea lor, semnarea contractelor, efectuarea cheltuielilor, verificarea si certificarea prin vizita la fata locului documentatiilor de decont si plata beneficiarilor.