Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START
19 iunie 2016
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
12 iulie 2016

Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

 

Obiectiv: Stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare

S chema de finantare: Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de 50.000 lei/beneficiar

Buget: 0.5 milioane lei aferente anului 2016

 

Cheltuieli eligibile: Investitii in active corporale si necorporale precum si costuri de operare.

Alte facilitati SRLD: garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D”, scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C.

În cadrul programului se vor crea aproximativ 700 locuri noi de muncă.

Stadiu Program: Program lansat in data de 12.07.2016. Au trimis planuri de afaceri 49, au fost verificate 49 din care 36 respinse, 13 admise si 11 admise in limita bugetului. Numar contracte semnate -11 dintre care o beneficiara a renuntat. La acesta data programul se afla in etapa de efectuare cheltuieli de către beneficiari.

 

Urmatoarea etapa consta in verificarea si certificarea prin vizita la fata locului a 10 documentatii de decont si plata acestora pana la 31.12.2016.