Programul naţional multianual de microindustrializare
20 iulie 2016
Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
19 august 2016

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri – SRL-D

 

Obiectiv: Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor, stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare.

S Schema de finantare: Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar;
- Contribuţie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

Buget: 22 milioane (22 700 000) lei aferente anului 2016

 

Cheltuieli eligibile: Investitii in active corporale si necorporale precum si costuri de operare.

Alte facilitati SRLD: garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D”, scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C.

În cadrul programului se vor crea aproximativ 700 locuri noi de muncă.

Stadiu Program: Program lansat în data de 16.08.2016 – cu închidere în data de 05.08.2016. Până la închiderea aplicației au fost înscrise pentru finanţare 414 planuri de afaceri.

 

Programul se afla in etapa de verificare in cadrul oficiilor teritoriale.

Urmatoarele etape sunt: verificarea dosarelor cu admiterea sau respingerea lor, semnarea contractelor, efectuarea cheltuielilor, verificarea si certificarea prin vizita la fata locului documentatiilor de decont si plata beneficiarilor.