Bine ați venit!

Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) reprezintă peste 99% din totalul firmelor care îşi desfăşoară activitatea în România.

Această pondere însemnată evidenţiază importanţa pe care sectorul IMM o are în cadrul economiei naţionale. Suţinerea dezvoltării economice a ţării pe termen mediu trebuie privită prin prisma încurajării iniţiativei antreprenoriale, mai ales în randul tinerei generaţii, şi a sprijinirii activităţii IMM-urilor, în special a celor inovatoare în sectoare profitabile, prin înlăturarea barierelor birocratice şi facilitarea accesului la surse şi instrumente financiare cu efect multiplicator în economie.

Agenția pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovarea exportului Iaşi este organizat si funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

AIMMAIPE Iaşi are ca obiectiv principal gestionarea tehnică şi financiară a schemelor de minimis implementate prin programe naţionale de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, potrivit strategiilor guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a Programului de guvernare.


România HUB

România, ţara tinerilor întreprinzători


Program integrat de asistenţă, pregătire
antreprenorială, mentorat, consultări
public-private care oferă mediului
de afaceri informare, sprijin,
asistenţă tehnică şi consiliere.