Atragere de Investiții

Parcul Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS activează ca o platformă suport pentru dezvoltarea afacerilor din Iași și din zona Moldovei, fiind constituit în scopul utilizării rezultatelor activității de cercetare, aplicării tehnologiilor avansate din economie și creșterii participării instituṭiilor de învățământ superior la procesul de dezvoltare economico-socială prin știință și tehnologie.

Parcul Ştiintific şi Tehnologic TEHNOPOLIS sprijină start-upurile și prin intermediul incubatorului său de afaceri. Incubatorul de afaceri îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui parc ştiinṭific şi tehnologic, fiind necesar ca firmele incubate să aibă o componentă a activităṭii axată pe inovare ori pe realizarea de transfer tehnologic.

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea care sprijină întreprinderi, organizații de sprijinire a mediului de afaceri și profesionale, institute de cercetare, universități, centre tehnologice, agenţii de dezvoltare din peste 50 de țări, incluzând cele 27 state membre ale Uniunii Europene, țările candidate, țările membre ale Spațiului Economic European (inclusiv Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și alte țări terțe.

Puteți accesa pagina web a oficială: - http://een.ec.europa.eu/