Având în vedere îndeplinirea condițiilor de promovare conform art. 478 si 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Iași cu sediul in Bdul T. Vladimirescu , nr 45A, bl. B2, parter, anunță organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat următor, în data de 02.08.2021, începând cu ora 10:00, astfel:

SERVICIUL POLITICI IMPLEMENTARE PROGRAME IMM

 • Consilier clasa I grad profesional Superior - 1 post

 • Consilier clasa I grad profesional Principal - 1 post

Conform art. 127 din HG nr 611/2008, dosarul de examen trebuie să conțină în mod obligatoriu:
 • Copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 • Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • Formularul de inscriere, publicat de site-ul instituției: https://www.immnordest.ro/ - link descarcare document
CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE ALE EXAMENULUI:
 • Perioada de înscriere: 02.07.2021 – 22.07.2021 – 20 zile de la data publicării anunțului;
 • Instituția publică la care se depun dosarele de înscriere: A.I.M.M.A.I.P.E. Iași, Bdul T. Vladimirescu , nr 45A, bl. B2, parter;
 • Data organizării examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcțiile publice de execuție - 02.08.2021 – proba scrisă;
 • Data organizării interviului din cadrul examenului de promovare – în cel mult 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.
BIBLIOGRAFIE:
 • 1. Constituţia României, republicată;
 • 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a ;
 • 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată;
 • 5. OUG 130/2020 - privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene;
 • 6. Ordinul nr. 1060/2857/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de Stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19;
 • 7. Ordinul nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130/2020;
 • 8. Ordinul nr. 3083/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130/2020;

Condițiile de participare și de desfășurare a examenului, bibliografia și alte date necesare sunt afișate la sediul instituției.

Persoana de contact: Ina Dimitriu, Consilier juridic asistent.

Perioada de înscriere: 02.07.2021 – 22.07.2021