Având în vedere îndeplinirea condițiilor de promovare conform art. 478 si 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Iași cu sediul in Bd. T. Vladimirescu , nr 45A, bl. B2, parter, anunță organizarea unui concurs de promovare în grad profesional imediat următor, în data de 28.10.2020, începând cu ora 10.00, astfel:

SERVICIUL POLITICI IMPLEMENTARE PROGRAME IMM
 • Consilier clasa I grad profesional Principal – 1 post
Conform art. 127 din HG nr 611/2008, dosarul de concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:
 • Copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 • Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • Formularul de inscriere, publicat de site-ul instituției:
CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE ALE CONCURSULUI:
 • Perioada de înscriere – 28.09.2020 – 19.10.2020 – 20 zile de la data publicării anunțului;
 • Instituția publică la care se depun dosarele de înscriere – A.I.M.M.A.I.P.E. Iași, Bd. T. Vladimirescu , nr 45A, bl. B2, parter;
 • Data organizării concursului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcțiile publice de execuție – 28.10.2020 – proba scrisă;
 • Data organizării interviului din cadrul concursului de promovare: 02.11.2020 (nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise).
BIBLIOGRAFIE:
 • Constituţia României, republicată
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a ;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată;
 • OUG 130/2020 - privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Condițiile de participare și de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare sunt afișate la sediul instituției, persoana de contact Gabriela DIACONU, Consilier asistent.