27 octombrie 2016

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale...
19 august 2016

Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Programul urmăreşte, prin organizarea unui târg naţonal pentru artizanat şi meşteşuguri 2016, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea...
16 august 2016

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri – SRL-D

Obiectiv: Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor...
20 iulie 2016

Programul naţional multianual de microindustrializare

Obiectiv: Sprijinirea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare...
20 iulie 2016

Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM în mediul rural

Obiectiv: Stimularea şi sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al IMM-urilor în mediul rural...
12 iulie 2016

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Obiectiv: Sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice...
12 iulie 2016

Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Obiectiv: Stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de...
19 iunie 2016

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START

Obiectiv: Stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare...