29 septembrie 2020

Programele naţionale / europene derulate de Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale...
27 noiembrie 2018

Programul Operațional Capital Uman – POCU – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași este interesată de crearea de parteneriate cu entități relevante pentru proiectele POCU 2014-2020 „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”