Având în vedere îndeplinirea condițiilor de promovare conform art. 478 si 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Iaşi (A.I.M.M. Iaşi), cu sediul în Bdul T. Vladimirescu nr 45A, bl. B2-Iasicon, anunţă organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat următor, în data de 10.01.2024, începând cu ora 10.00, astfel:

La SERVICIUL POLITICI IMPLEMENTARE PROGRAME IMM:
- Consilier clasa I grad profesional Superior - 1 post
La COMPARTIMENTUL ECONOMIC, JURIDIC, RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV:
- Consilier juridic clasa I grad profesional Principal - 1 post

Conform art. 127 din HG nr 611/2008, dosarul de examen trebuie să conțină în mod obligatoriu:

  • a) Copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
  • b) Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
  • c) Adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiunedisciplinară, care să nu fi fost radiată;
  • d) Formularul de înscriere, publicat de site-ul instituției: https://www.immnordest.ro/cariera/.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ALE EXAMENULUI:
  • Perioada de înscriere: dosarele se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului (05.12.2023);
  • Instituția publică la care se depun dosarele de înscriere: A.I.M.M. Iaşi, Bdul T. Vladimirescu, nr 45A, bl. B2-Iasicon;
  • Data organizării examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţiile publice de execuție - 10.01.2024-proba scrisă;
  • Data organizării interviului din cadrul examenului de promovare în cel mult 5 zile lucrătoare de la sustinerea probei scrise.

Condițiile de participare și de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare sunt afișate la sediul instituției.