Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor
29 septembrie 2020
Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii 2020
29 septembrie 2020

Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

 

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

 
  • Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

  • Bugetul alocat măsurii, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 este în valoare totală de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 3.000 de beneficiari.

Stadiu Program: Program în stadiul de proiect procedură

Pentru mai multe detalii și informații te invităm să accesezi următorul link:
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/