Programele naţionale / europene derulate de Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului
29 septembrie 2020
Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor
29 septembrie 2020

Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

 

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 din prezenta procedură, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

 
  • Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

  • Bugetul alocat măsurii, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 este în valoare totală de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat

  • Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 50.000 de beneficiari

Stadiu Program: Program în stadiul de proiect procedură revizuit