Programul Operațional Capital Uman – POCU – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale
27 noiembrie 2018
Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile
29 septembrie 2020

Programele naţionale / europene derulate de Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului

 

Programele naţionale / europene derulate de Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, în colaborare cu DAPIMM din subordinea MEEMA, sunt:

Programul Start - up Nation

 

Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.108/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările și completările ulterioare.

  • Schema este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

  • Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 a fost de 1.713.798.000 lei.

  • Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018, aprobat prin Legea nr. 2/2018 a Bugetului de Stat pe anul 2018 este de 2.000.000.000 lei.

  • Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2019 și 2020 este de 2.000.000.000 lei/anual.

  • Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim anual 10000 de beneficiari.

Stadiu Program: Program în implementare, durata programului a fost prelungită până la 31.12.2020

 
  • Numar aplicanti inscrisi: 4533

  • Numar aplicanti evaluati: 1096

  • Numar contracte semnate: 1093

  • Deconturi aprobate si platite: 230 (până la data de 17.06.2020)

Pentru mai multe detalii și informații te invităm să accesezi următorul link:
http://www.imm.gov.ro/ro/mmaca-etichete/startup-proiect/