Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii 2020
29 septembrie 2020
Programul național multianual de microindustrializare 2020
29 septembrie 2020

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2020

 

Obiectiv: Sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

 

Schema de finantare: AFN de maximum: 90% pentru IMM din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 250.000 lei.

Cheltuieli eligibile: Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; mijloace de transport marfă, investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, echipamente IT tehnică de calcul, mobilier, electro şi motostivuitoare, realizarea unui site, instalaţii de încălzire şi climatizare, cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi securitatea ocupaţională/siguranţa alimentelor, comisionu FNGCIMM, consultanţă.

În cadrul programului se vor crea aproximativ 300 locuri noi de muncă, din care 150 locuri noi de muncă din rândul persoanelor care au calitatea de absolventi incepand cu anul 2014 sau someri.

Stadiu Program: Program în stadiul de proiect procedură

Schema de finantare: AFN de maximum: 90% pentru IMM din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 250.000 lei.