Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2020
29 septembrie 2020
Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 2020
29 septembrie 2020

Programul național multianual de microindustrializare 2020

 

Programul urmăreşte, prin organizarea unui târg naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2020, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţilor autohtone prin:

 
  • câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;

  • stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;

  • creşterea vizibilităţi pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;

  • îmbunătăţrea accesului meşteşugarilor la informaţi de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţi;

  • dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;

  • promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţonale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă;

Stadiu Program: Program în stadiul de proiect procedură