Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor
29 septembrie 2020
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2020
29 septembrie 2020

Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii 2020

 

Obiectivul principal al schemei de minimis prevăzută în cadrul programului național multiannual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea și sprijinirea demarării și dezvoltării structurilor economice private înființate de către femei, promovarea unui sistem de informare și instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piața forței de muncă și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menținerea echilibrului dintre obligațiile familiale și cele profesionale și al prejudecăților existente la nivel local.

 
  • Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2027.

  • Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020, aprobat prin Legea nr.5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020 este de 1.000.000 lei.

  • Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru perioada 2021-2027 este de 1.000.000 lei/anual.

  • Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 160 de beneficiari în anul 2020.

Stadiu Program: Program în stadiul de proiect procedură