Promovare Export

Programe pentru promovare la export

Pe baza strategiei Guvernului, a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), AIMMAIPE Iași urmărește creșterea gradului de internaționalizare a companiilor românești, a competitivității produselor românești pentru export, creșterea gradului de ocupare a forței de munca în domeniile aferente și promovarea produselor și serviciilor românești de calitate și cu valoare adăugată ridicată.

Activitatea personalului cu atribuţii economice trimis în străinătate de MEAT este organizată sub formă de „Birou de Promovare Comercial – Economică” (BPCE) în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate (ambasade sau consulate generale) sau în ţări / centre comerciale de interes pentru România. Atribuţiile şi competenţele specifice ale consilierilor economici trimişi de MEAT în străinătate, destinate sprijinirii mediului de afaceri, sunt expuse pe site-ul instituției.

Puteți accesa pagina web a instituției: - http://www.economie.gov.ro/

Camera de Comerț și Industrie a României este unul dintre cele mai importante foruri de reprezentare a oamenilor de afaceri români. Camera de Comerț și Industrie a României a contribuit activ la dezvoltarea mediului de afaceri.

Puteți accesa pagina web a instituției: - https://ccir.ro

Cooperare Economica Internațională – prin intermediul Comisiilor Mixte părțile, având în vedere potențialul lor și aspirațiile economice pe termen lung, vor încuraja cooperarea bilaterală în toate domeniile de interes, în special în sectoarele economic, științific și tehnic. În cadrul discuțiilor dintre părți, pot fi ridicate problematici aduse la cunoștință MEAT de către business. De asemenea, în cadrul discuțiilor pot fi organizate in paralel sau separat Forumuri de Business, ce au rolul de matchmaking dintre mediile de afaceri ale părților. Pentru mai multe informații despre evenimente viitoare, vă rugăm să vă adresați MEAT – Departamentul Comerț Exterior.

Târgurile Internaționale și Misiunile Economice au ca scop creșterea gradului de internaționalizare a companiilor românești, a competitivității produselor românești pentru export, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în domeniile aferente, precum și a performanțelor si productivității acesteia, promovarea produselor și serviciilor românești de calitate și cu valoare adăugată ridicată. Pentru mai multe informații privind programele de susținere a mediului de afaceri la târgurile internaționale consultați site-ul MEAT.

Inițiative locale privind promovarea exportului, susținute la nivelul regiunii Nord-Est pot fi consultate pe site-urile Primăriilor și Prefecturilor din zona de Nord-Est.