RAPORT DE SELECȚIE DOSARE CONCURS PENTRU SELECŢIA ECHIPEI DE MANAGEMENT /IMPLEMENTARE DIN CADRUL PROIECTULUI: Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii "Start-up Nation 3" Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est, POCU/256/3/7/7/ 118810

Având în vedere:
  • Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 16 alin 10 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea salariaţilor plătiţi din fonduri publice, cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Anunțul de intenție nr. 6531 / 12.12.2018
  • Decizia nr. 68 / 12.12.2018 de numire a comisiei de concurs
Comisia de concurs, întrunită în data de 7.01.2019, ora 9.00, a analizat candidații înscriși luând următoarea decizie:

Art. 1:
1. Doamna Enachi Daniela, dosar nr. 7191 / 27.12.2018 - ADMIS
2. Domnul Spiridon Cristian Diaconu, dosar nr. 7194 / 27.12.2018 - ADMIS
3. Doamna Ailoaei Alina Isabela, dosar nr. 7300 / 28.12.2018 - ADMIS
4. Doamna Țopa Octaviana Ioana, dosar nr. 7301 / 28.12.2018 - ADMIS
Art. 2: Secretarul comisiei de concurs va comunica rezultatul selecției fiecărui candidat.
Preşedinte – Craiciu Laura Mihaela – consilier superior AIMMAIPE
Membru – Amarandei Mirela – consilier superior AIMMAIPE
Secretar – Perhinschi Cristina – consilier superior AIMMAIPE

Vedeți programele naționale 2016-2018